tiistai 8. marraskuuta 2016

Testaajan rooli muutoksessa - ajatuksia Ohjelmistotestaus 2016 -tapahtumasta

Osallistuin tänään Ohjelmistotestaus 2016 -tapahtumaan, tällä kertaa vain kuulijana. Puhujat olivat kaikki omalla tavallaan kiinnostavia ja tällä kertaa ohjelmassa oli aikataulutettuna myös keskustelua pareittain ja kaikkien kesken, mikä ehdottomasti auttoi jäsentämään puheita ja saamaan päivästä enemmän irti.

Yksi päivän suurista teemoista oli testaajan roolin muuttuminen. Aiheesta keskusteltiin hieman jo etukäteen facebookin puolella, ja puheenvuorot kiteyttivät asiaa hienosti muutamastakin näkökulmasta. Anssi Lehtelä toi esiin eri roolien välisen kommunikaation, luottamuksen ja yhteisen päämäärän merkitystä, sekä käytössä olevan julkaisumallin vaikutusta testaukseen kohdistuviin vaatimuksiin. Keskeinen viesti oli että testaajalla on mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin mm. testattavuuden parantamiseksi. Sami Söderblom esitteli ajatuksia liittyen antihaurauteen, testauksen toimintaympäristön haasteisiin ja testauskulttuurin luomiseen, tuoden esiin mm. yhteistyön ja kaaoksen sietämisen merkitystä. Maaret Pyhäjärvi kertoi mm. testiautomaatioon liittyvästä roolituksesta ja roolien välisestä yhteistyöstä. Erkki Pöyhönen puhui alihankintaan ja monitoimittajaympäristöön liittyvistä haasteista, ja Antti Niittyviita palvelukokemuksen (miten toinen osapuoli kokee kohtaamisen) merkityksestä arvon luomisessa. Päivän kruunasi Helena Jeret-Mäen puheenvuoro siitä miten kasvetaan testausasiantuntijaksi tai kasvatetaan aloittelevista testaajista sellaisia.

Keskusteluissa testaajan roolin kehityksestä keskeisenä nähtiin automaation merkityksen kasvu, kommunikointitaitojen merkityksen kasvu, sekä tarve integroida testausta paremmin kehitystiimeihin ja tuoda testausajattelua myös sellaisiin asioihin kuin tarjouspyyntöihin ja arkkitehtuurivalintoihin. Puhuttiin siitä, miten tärkeää on löytää itse oma roolinsa (siihen liittyvät vaatimukset ovat kuitenkin osin organisaatiokohtaisia), olla valmis poistumaan mukavuusalueeltaan, oppimaan uutta, etsimään tietoa ja toimimaan myös aktiivisesti muutoksen luomisessa ja ohjaamisessa. Liiketoiminnan ymmärtäminen, tavoitteiden asettaminen sekä kyky palastella unelmia tavoitettavissa oleviin askeliin nähtiin myös taitoina joista on testaajalle paljon hyötyä pyrittäessä ohjaamaan muutosta tavalla jolla testauksen merkitys softaprojekteissa ennemmin kasvaisi kuin pienenisi. Oma aktiivisuus, joustavuus sekä uskallus kysyä ja ehdottaa vievät asioita eteenpäin.

Jäin itse vielä miettimään, miksi ja miten pitkään me testaajat pohdimme omaa rooliamme. Testaus on muuttunut viime vuosien kuluessa paljon, ja oletettavasti se on muuttunut myös aikaisempina vuosina. Esimerkiksi mobiilikäyttöliittymät ja IoT tuovat tällä hetkellä monen testaajankin työhön uudenlaisia haasteita, ja tällaisten asioiden kimpussa painivien testaajien määrä lienee kasvussa. Tänään lopulta lähinnä katsoimme yhdessä taaksepäin, koska puheenvuorot liittyivät esittäjiensä omiin kokemuksiin, eivät tulevaisuudenvisioihin. Toki esitetyt ajatukset olivat paikoin melko radikaalejakin ja monissa organisaatioissa edelleen utopiaa kaukaisesta tulevaisuudesta. 

Kuitenkin, muutos toimintaympäristössämme jatkuu, ja sitä myötä jatkunee myös testaajan roolin muutoksen pohtiminen. Uutta tulee nopeasti, samalla vanha muuttuu hitaasti. Ehkä testauksen kenttä entisestään fragmentoituu tehden entistä vaikeammaksi puhua testauksesta yhtä aikaa konkreettisesti, yleistajuisesti ja koko yleisöä palvellen.

Keitä lienevät he jotka toivovat testausaiheisilta tapahtumilta puheenvuoroja testaajan roolin muutoksesta? Etsivätkö he tukea toiminnalleen aallonharjalla, uudenlaisissa toimintaympäristöissä? Hakevatko he uutta suuntaa vanhoja toimintamalleja noudattavissa yrityksissä? Vertaistukea muuttuvassa maailmassa luovimiseen? Tapoja nostaa arvoaan potentiaalisten työnantajien silmissä? Keinoja muuttaa itse maailmaa? Mitä he tavoittelevat toivoessaan tämän aiheen käsittelyä, vai toivovatko he tavoitetta?

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti