torstai 19. kesäkuuta 2014

Mites se mobiili?

Kun itse ensimmäisen kerran päädyin testaamaan selainkäyttöistä sovellusta, ohjeena oli testata Firefoxilla ja IE:llä. Edelleen osassa projekteista testausta rajataan tältä pohjalta, mutta tilanne on muuttumassa, ja varmaankin jo nyt monissa projekteissa tällainen rajaus perustuu tottumukseen, ei analysoituihin tarpeisiin.

Mobiili ei ole tulevaisuutta. Se on tätä päivää.

Testaajilla lienee aina ollut haasteena perustella palkkansa maksajalle, miksi testaus vie niin paljon aikaa. Moni asiakas kokee, että järjestelmätoimittajan testaus maksaa liian paljon, eikä organisaation omaan testaukseen ole mahdollisuutta varata tarpeeksi aikaa. Tämä tilanne ei mobiilin myötä ainakaan helpotu, ja sen joka haluaa olla osa tulevaisuuden kaupankäyntiä, on syytä ymmärtää ainakin jollain tasolla, miksi testaamisesta täytyy maksaa entistäkin enemmän.

Siinä missä pöytäkoneella käytettävän järjestelmän toimiminen "kaikilla selaimilla" tarkoittaa testaamista noin kymmenellä selaimella (mikä sekin on paljon), järjestelmän toiminnan varmistaminen kaikilla mobiililaitteilla ei ole mahdollista. Harvalla projektilla on resursseja hankkia kaikkia markkinoilla olevia laitteita, saati testaajia käyttämään niitä niin, että perusteellisen testikierroksen tulokset saataisiin projektin aikataulun puitteissa. On siis paitsi panostettava entistä enemmän testaukseen, myös tehtävä valintoja, mitä ja millä testataan ja kuinka perusteellisesti.

Jos kysymys on esimerkiksi asiakasyrityksen sisäiseen käyttöön tulevasta järjestelmästä, tehtävä on kohtuullisen helppo, koska järjestelmän ei välttämättä tarvitse toimia muilla laitteilla kuin niillä mitä tämä yritys hankkii henkilöstölleen työvälineiksi. Julkisen palvelun taas olisi oikeastaan hyvä toimia kaikilla laitteilla, tai ainakin niistä yleisimmillä. Jos loppukäyttäjä ei pääse käsiksi kaipaamaansa tietoon tai vaikkapa verkkokaupan toiminnallisuudet eivät toimi hänen käyttämällään laitteella, hän käyttää rahansa jossakin muualla.

Mobiililaitteista olisi siis löydettävä setti, joka on riittävän edustava varmistamaan palvelun toiminnan valtaosalla sen potentiaalisista käyttäjistä. Ja projektin aikataulutuksessa ja budjetoinnissa pitäisi ottaa huomioon se työmäärä, joka vaaditaan riittävän perusteelliseen testaamiseen näillä laitteilla.

Mobiilitestauksen haasteet eivät pääty tähän. Jos sitä ei muisteta projektikäytännöistä sopiessa, saattaa käydä niin, että esimerkiksi tietoturvasyistä tehtyjen rajauksien vuoksi mobiililaitteilla ei ole käytännössä mahdollista päästä käsiksi testattavaan ympäristöön. Näiden ongelmien ja niihin liittyvien vastuiden setviminen vie myös aikaa.

Sekä laitehintoihin että IP-rajauksiin liittyviä ongelmia voidaan kiertää käyttämällä emulaattoreita. Kuinka hyvin niillä tehty testaus sitten vastaa testausta todellisilla laitteilla - sitä voi joskus olla vaikea tietää. Lisäksi emulaattoreiden löytäminen kaikille oleellisille laitteille voi sekin olla haasteellista, ja sen jälkeenkin on vielä käytettävä aika siihen testaamiseen.

Mobiilitestaus on siis väistämättä kallista, mutta sen laiminlyönti voi tulla paljon kalliimmaksi. Mitä myöhemmässä vaiheessa ongelmat ilmenevät, sitä kalliimpaa on niiden korjaus, ja kaikkein kalleimpia ovat tuotantokäytössä ilmenevät virheet.


ps. Mobiilisivusto ei testaamalla pelastu, jos sen suunnittelussa ei ole osattu huomioida käytettävyyttä eri tyyppisillä päätelaitteilla.