sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Testattavuudesta ja omien rajojen tunnustamisesta

Testaajan rooli nähdään helposti puutteiden etsimisenä muiden tekemisistä. Kun koodi on kehittäjän mielestä riittävän hyvä ollakseen valmis, testaajan tehtävä on tavallaan löytää kaikki merkitykselliset kysymykset, joita ei ole vielä esitetty tai joihin ei ainakaan ole vielä löydetty vastauksia. Tyypillisesti ajatellaan kysymyksen olevan siitä, toimiiko ominaisuus ja vastaako se speksejä. Näkökulmia on kuitenkin monia muitakin. Löytääkö käyttäjä toiminnallisuuden? Ymmärtääkö hän, mitä se tekee? Eteneekö prosessi riittävän sujuvasti? Selviääkö järjestelmä riittävän hyvin raskaista operaatioista? Mitä muutokset tarkoittavat testattavuuden, ylläpidettävyyden tai tietoturvallisuuden näkökulmasta?

Yhden ihmisen voi olla vaikea löytää kaikkia kulmia, joista kysymyksiä voi esittää. Oma osaaminenkaan ei välttämättä riitä kaikkeen. Siksi on tärkeää tunnistaa omat rajansa ja puutteensa ja miettiä, miten niiden yli on mahdollista päästä. Joskus vastaus voi olla tiedon etsiminen, jotta oma näkemys ja osaaminen laajenisi. Joskus vastaus voi olla avun pyytäminen.

Minä kokeilin pari viikkoa sitten esittää tiimille testaukseen liittyvän ongelman, jota en itse pystynyt ratkaisemaan. Saimme aikaan mainion keskustelun testattavuudesta, sekä tavoista mahdollistaa nykyistä paremmin testiautomaation rakentaminen. Suunnittelupöydällä on nyt jo aikaisemminkin pohdittu mutta keskustelumme jälkeen prioriteetiltään noussut muutos, joka toivottavasti parantaisi yhden keskeisen toiminnon käytettävyyttä, sekä vähentäisi testausta vaativien prosessikulkujen määrää. Automaation rakentamiseen liittyviä ongelmia on ratkottu yhdessä, työ on vielä kesken, mutta se kaikkein perustavanlaatuisin este on jo saatu purettua.

On mahtavaa saada työskennellä ympäristössä, jossa ongelmista ollaan valmiita tekemään yhteisiä, ja jossa niihin myös halutaan löytää ratkaisut.

Minä näen testaajan työn keskeisenä tarkoituksena auttaa kehittäjiä työssään. Tärkeää on myös muistaa, miten monin tavoin kehittäjät voivat auttaa testaajaa tekemään työnsä paremmin.


Ei kommentteja :

Lähetä kommentti