sunnuntai 3. toukokuuta 2015

Hakutoiminnon testaus

Hakutoimintoja on erilaisia, ja siksi niiden testauskin on tilannesidonnaista. Tässä kuitenkin listaus asioista, jotka voivat olla relevantteja hakutoimintoa testattaessa.

Haun testaamista hankaloittaa mustalaatikkotestaajan näkökulmasta se, että hakutulokset riippuvat siitä joukosta, johon haku kohdistuu. Testaajan voi olla vaikea saada riittävästi tietoa tuosta joukosta sen arvioimiseksi, löytääkö haku varmasti kaikki tulokset joita sen pitäisi löytää. Usein kuitenkin on mahdollista kokeilemalla ja tuloksia tarkastelemalla saada hyvä käsitys haun toimivuudesta. Asioita, jotka eivät näy helposti hakutuloksista, mutta joita kuitenkin on mahdollista arvioida, on esim. löytääkö haku tuloksia kaikista sivuston sivuhaaroista.

 • Antaako haku tuloksia? Ovatko hakutulokset uskottavia?
 • Vaikuttaako hakutermien vaihtaminen tuloksiin?
 • Sisältävätkö tulokset käytettyjä hakutermejä niissä kentissä, mihin haku kohdistuu? Ovatko kenttien painoarvot oikein, esim. tyypillisesti sivun nimessä oleva sana saa isomman painoarvon kuin leipätekstistä löytyvä. Kohdistuuko haku kaikkiin kenttiin joihin sen pitäisi?
 • Kohdistuuko haku useampiin sisältötyyppeihin (esim. sisältösivut + liitetiedostot)? Jos näin, löytääkö se tuloksia kaikista sisältötyypeistä?
 • Mitä tietoa hakutuloksista näytetään hakutuloslistauksessa? Onko se relevanttia käyttäjälle? 
 • Näytetäänkö hakutuloksista tietoja, joihin käyttäjällä ei pitäisi olla oikeuksia?
 • Näytetäänkö hakutuloksina kohteita, joihin käyttäjällä ei ole oikeuksia?
 • Onko käyttäjän mahdollista vaikuttaa hakutuloksista näytettäviin tietoihin tai järjestää hakutuloksia? Toimivatko nämä toiminnot?
 • Tulosten sivuttuminen ja sivutuksen selaaminen? Pysyykö hakutulosten järjestys? Saako kaikki tulokset myös samalle sivulle, tai voiko yhdellä sivulla näytettävien tulosten määrää vaihtaa?
 • Voiko hakutuloksia edelleen suodattaa? Toimiiko se?
 • AND OR NOT haut ja näiden yhdistelmät? Asteriskin käyttö? Pitääkö haun löytää myös esim. hakusanojen taivutusmuotoja?
 • Erikoismerkkien käyttö?
 • Onko hakutoiminnossa alasvetovalikoita, checkboxeja tms? Ovatko kielitermit paikoillaan, toimivatko eri hakukriteerit ja niiden yhdistelmät? Jos hakutoiminto sisältää päivämäärähaun, käyttääkö se oikeaa formaattia ajasta?
 • Voiko hakukriteerit tyhjentää? Voiko sen jälkeen tehdä uuden haun?
 • Löytääkö haku uusia tai hiljattain muuttuneita hakukohteita?
 • Mitä tapahtuu, jos haku ei palauta tuloksia?
 • Näytetäänkö hakutulosten lukumäärä? Onko se riittävän oikea?
 • Pääseekö samaan hakuun useammasta paikasta? Antavatko samat hakutermit eri paikoista käytettynä samat tulokset?
 • Saako hakutuloksen avattua? Pitäisikö siitä voida palata hakutulokseen?


Ei kommentteja :

Lähetä kommentti